KOMANDAS 1 2 3 4 5
 1 HK VENTSPILS NOVADS
3:2
2:5
9:1
9:0
5:2
3:5
4:2
2:1
 2 KUREKSS2:3
5:2
8:0
4:1
1:6
4:5
5:2
0:W
 3 HK PATRIOTI1:9
0:9 
 0:8
1:4
0:16
2:21
0:9
0:19
 4 HK MARBELLA2:5
5:3
6:1
5:4
 16:0
21:2
6:3
6:4
 5SK DUNDAGA 
2:4
1:2
2:5
W:0
9:0
19:0
3:6
4:6

   

 

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .